Skip to main content

Fondsenplatform beschouwt uw beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of financieel adviseur als een onmisbare schakel in uw financiële huishouding. Zo stelt u uw financiën in dienst van uw eigen doelen én kunt het leven leiden, zoals u dat wilt. Negen redenen waarom wij u een onafhankelijk financieel professional van harte kunnen aanbevelen. 

1. Uw adviseur denkt vanuit een financieel plan

Fondsenplatform ziet een belegging als onderdeel van een financieel plan. Een belegging zonder een concreet doel vergroot de kans op een mismatch. Een adviseur geeft in dit financiële plan op basis van uw wensen een optimale invulling van uw huidige en toekomstige financiële middelen. Zo bent u er zeker van dat u het leven kunt leiden zoals ú dat wilt.

2. Uw adviseur zorgt voor financiële rust

Veel mensen gebruiken de spaarrekening, waar een belegging een wenselijke invulling is. Een andere groep heeft een belegging zonder dat dit vanuit de doelen geredeneerd noodzakelijk is. Deze situaties zullen niet op u van toepassing zijn, als u gebruik maakt van de diensten van een financieel adviseur. Uw wensen die hun weg vinden in de cijfermatige berekeningen van de adviseur, bepalen of een belegging wel of niet een noodzaak vormt. Waarom zou u tenslotte gaan beleggen, als u met het nemen van minder risico ook op de door u gewenste leeftijd met pensioen kunt gaan?

Uw adviseur zorgt dat de belegging past bij uw beleggingsdoel en trekt aan de bel indien bijsturing gewenst is. Zodoende wordt er continu over uw schouder meegekeken. Dat is wel zo’n rustgevende gedachte.

3. Uw adviseur neemt initiatief

Een belangrijk aspect van de beleggingsrekening is het doorlopend bewaken van uw doelen aan de hand van de waardeontwikkeling. Een belegging zal immers nooit in een rechte streep richting uw doelstelling navigeren.

Daarbij is het wel zo fijn om erop te kunnen vertrouwen dat uw adviseur contact met u opneemt op voor u relevante momenten. Dit kan zowel op het moment dat de beurs heftige bewegingen laat zien en bijsturing benodigd blijkt, als ook voorafgaand aan een belangrijk event in uw leven. Een verhuizing, een nieuwe baan of het met pensioen gaan, kunnen daar voorbeelden van zijn.

4. Uw adviseur staat naast u in plaats van op een afstand

Fondsenplatform werkt graag samen met adviseurs die zich niet slechts om het cijfermatige bekommeren. Een puur rationeel plan hoeft u tenslotte nog geen prettig en veilig gevoel te geven. Deze adviseur is in staat om de vertaalslag van papier naar uw leven te maken én zich daarbij in te kunnen leven in uw situatie.

5. Uw adviseur zorgt voor inzicht én overzicht

Voordat de beslissing voor het starten van de belegging kan worden genomen, is het essentieel dat u beschikt over een goed inzicht in en een overzicht van uw financiële situatie. Alleen al de duidelijkheid hierin, zal u verhelderende inzichten geven. Uw adviseur begeleidt u vervolgens in de te zetten stappen en brengt aan de hand van datgene wat u écht belangrijk vindt, een prioriteit aan. Als u op dit punt bent gekomen, is het aan ú om de keuzes te maken waar ú gelukkig van wordt.

6. Uw adviseur vermijdt beslissingen op basis van emotie

De beurzen en emotie lijken vaak hand in hand te gaan. Mensen die op de beurs op basis van emotie handelen, trekken echter vaker aan het kortste eind. De kans dat u op basis van emotie uw doelen haalt, zijn eveneens een stuk kleiner. Uw adviseur zal altijd waken over het langetermijndoel, zoals dat bij aanvang of tussentijds besproken is. Ook als u tegen felrode koersborden aankijkt, zal uw financieel adviseur u wijzen op de eerder besproken uitgangspunten en uw aandacht terugbrengen naar het doel. Pas als er daadwerkelijk actie benodigd is, zal hij ingrijpen. Vanzelfsprekend zal deze wijziging met emotie niets van doen hebben.

7. Uw adviseur durft u een spiegel voor te houden

Zijn uw wensen niet voldoende realistisch? Of heeft u een te korte beleggingsperiode om uw doelbedrag met een redelijke kans te kunnen behalen? Fondsenplatform werkt graag samen met adviseurs die u de waarheid over uw financiële situatie vertellen en op basis daarvan adviseren.

8. Uw adviseur ontwikkelt een persoonlijke band met u

Een hypotheekadviseur adviseert u over uw hypotheek, een verzekeringsadviseur adviseert u over uw verzekeringen. Een financieel adviseur of beter gezegd, een financieel planner zet bewust een stap terug uit de productensfeer en adviseert u bewust vanuit het groter omvattende plaatje. Het gaat over uw financiële plannen en daardoor – paradoxaal genoeg – zo min mogelijk over uw financiën. Over datgene wat u écht wilt in het leven. In de praktijk zien wij hierdoor dat veel adviseurs een persoonlijke band met hun klanten opbouwen.

Dit mag u verwachten

Kundige en gecertificeerde adviseurs

Volledige onafhankelijkheid tussen Fondsenplatform en de adviseur

Ruim 500 adviseurs in heel Nederland

Uw einddoel niet uit het oog verliezen

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in en wij zullen z.s.m contact met u opnemen