Skip to main content

U houdt uw beleggingsrekening aan bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. Via de beleggersgiro van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro kunt u beleggen in beleggingsfondsen. Fondsenplatform zorgt voor de uitvoering van uw beleggingsopdrachten en de administratie van uw beleggingsrekening.

Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro  treedt op als een zogenaamde bewaarinstelling. Met bewaring van uw beleggingen in een speciaal daarvoor opgerichte beleggersgiro, wordt voorkomen dat uw vermogen met dat van NNEK wordt vermengd. Bij bijvoorbeeld een faillissement van NNEK behoort het vermogen aangehouden bij de beleggersgiro niet tot de faillissementsboedel van NNEK. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ontvangt jaarlijks van de externe accountant van NNEK een zogenaamde Assurance rapportage waaruit de vermogensscheiding blijkt.

Hoe werkt beleggen via een beleggersgiro?
Een bijzonder kenmerk van een beleggersgiro is dat u niet alleen in een heel aandeel van een beleggingsfonds  kunt beleggen, maar ook in een deel daarvan. U kunt bijvoorbeeld beleggen in een heel aandeel (1,0000), maar ook in een half aandeel (0,5000). Op uw beleggingsrekening ziet u een beleggingsfonds altijd genoteerd in vier cijfers achter de komma.

Omdat u via de beleggersgiro in een deel van een beleggingsfonds kunt beleggen, kunt u niet alleen orders in hele aantallen aandelen opgeven, maar ook orders in euro’s. Fondsenplatform rekent het orderbedrag in euro’s dan om naar het aantal aandelen in vier cijfers achter de komma.

Omdat u orders in euro’s kunt opgeven, kunt u ook periodiek beleggen voor een bepaald bedrag. Periodiek beleggen houdt in dat u dan bijvoorbeeld elke maand automatisch voor € 100,- een order bij Fondsenplatform opgeeft om beleggingsfondsen te kopen via de beleggersgiro. Omdat het gehele bedrag van €100,- wordt omgerekend naar het aantal aandelen in vier cijfers achter de komma, wordt het gehele bedrag van €100,- belegd, en staat er nooit geld op uw beleggingsrekening.

Verschillende rekeninghouders, verschillende doelen
Er zijn verschillende soorten beleggingsrekeningen, afhankelijk van de rekeninghouder en het doel. Zo kunt u een beleggingsrekening op naam van uzelf openen, maar ook op naam van een minderjarige of een bedrijf.

Uw beleggingsrekening kan als doel hebben vermogensopbouw (box-3 vermogen). In het kader van uw hypotheekschuld kunt u uw beleggingsrekening verpanden aan de hypotheekverstrekker. Zo’n verpanding houdt in dat de pandhouder – degene aan wie de rekening of verzekering verpand wordt – in het kader van zekerheid de eerste rechthebbende is op het bedrag op de rekening.

Ook kan uw beleggingsrekening tot speciaal doel hebben een (extra) inkomen dat u periodiek krijgt op een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Dit noemen wij een Lijfrenterekening (box-1 vermogen). U kunt zowel via een beleggingsrekening een lijfrentekapitaal opbouwen als ook via een beleggingsrekening het opgebouwde lijfrentekapitaal periodiek laten uitkeren.

Ook kunt u uw stamrecht (een recht op periodieke uitkeringen als gevolg van een ontslagvergoeding of gouden handdruk) op een beleggingsrekening beleggen. Wij noemen dat een Stamrechtrekening (box-1). Uw stamrechtkapitaal kunt dan ook via een beleggingsrekening periodiek laten uitkeren.

Beleggingsadvies
Fondsenplatform geeft geen beleggings- of fiscaal advies. Daarvoor kunt u terecht bij uw financieel of beleggingsadviseur, of vermogensbeheerder. U kunt alleen een beleggingsrekening aanhouden bij Fondsenplatform als u gebruik maakt van een financieel of beleggingsadviseur, of vermogensbeheerder.

“Kunnen mijn kinderen wel van mijn vermogen studeren?”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in en wij zullen z.s.m contact met u opnemen