Wij vervullen ook een maatschappelijke rol. We willen de financiële sector verbeteren en op een hoger professioneel niveau krijgen. Ook leren we jongeren over de invloed van geld. Zo ondersteunen wij Stichting LEF en zijn we actief lid van de VV&A (Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs).

Over de VV&A

De vereniging (www.vvena.nl) biedt haar leden faciliteiten om het niveau van het vak en de informatie daarover continu te verbeteren door middel van bijeenkomsten, workshops en nieuwsbrieven. Verder beoogt de vereniging een platform te zijn om kennis en ervaring tussen leden uit te wisselen. Directeur van NNEK, Theo Andringa, is voorzitter van het bestuur.

Over LEF

LEF (www.lefnet.nl) is een jeugdeducatieproject dat geïnitieerd is door de financiële branche om de ervaringen van mensen uit de praktijk over te dragen aan jongeren. Op vrijwillige basis geven adviseurs les op scholen met het motto: ‘Werken aan een meer financieel betrokken consument in de toekomst begint bij de jongere van vandaag’.

LEF staat voor Leven En Financiën en heeft als doel om het financieel bewustzijn van jongeren tussen 16 en 18 jaar te vergroten. LEF wil jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en meer inzicht geven in geld en persoonlijk gedrag. Zaken als inzicht in het eigen gedrag ten aanzien van geld, rood staan, BKR-toetsing, lenen bij vrienden of ouders en kopen op afbetaling passeren de revue tijdens de lessen die op ROC’s worden gegeven. Inmiddels hebben 650 vrijwilligers uit de financiële branche gastlessen verzorgd voor Stichting LEF. LEF heeft als doel om alle ROC-studenten in Nederland eenmaal tijdens hun studie LEF-lessen te laten volgen. Mark Boskamp, manager Communicatie & Marketing bij NNEK, is tevens voorzitter van Stichting LEF.

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur