Skip to main content

1. Beleggen doet u verantwoord

Wij beleggen alleen in bedrijven met een verantwoorde bedrijfsvoering. Bedrijven die altijd rekening houden met goed bestuur van onderneming, ethisch handelen; hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en milieu, schone en duurzame energie een rol laten spelen.

2. Beleggen doet u vanuit een financieel plan

Uit de inventarisatie van uw huidige en toekomstige financiële wensen kan blijken dat vermogensopbouw wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, doelstelling en risicobeleving wordt een passende strategie gekozen. Gezamenlijk houden wij uw doelstelling realistisch en laten ons niet leiden door emoties op de beurs.

3. Beleggen doet u met een doel

Voor het bereiken van beleggingsdoelen is niets zo gevaarlijk als toegeven aan beurssentiment. Met de discipline om bij een heftig bewegende beurs focus te houden, behaalt u betere beleggingsresultaten. Uw adviseur helpt u om de focus op uw lange-termijndoelen te houden en u niet te laten afleiden door ontwikkelingen op korte termijn.

4. Beleggen dient in één oogopslag duidelijk te zijn

Met het juiste inzicht maakt u de juiste keuze. Daarom koppelt NNEK uw beleggingsdoel aan uw beleg gingsrekening. Dankzij onze ‘Mijn Doel’-app ziet u in één oogopslag waar u staat ten opzichte van uw doel. Via het stoplicht ziet u direct bij een oranje of rood licht wat u kunt doen om weer ‘groen licht’ voor uw belegging te krijgen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

5. Beleggen is voor de lange termijn

Veel beleggers overschatten rendement op korte termijn en onderschatten rendement op lange termijn. Beweeglijke beurzen kunnen in afzonderlijke jaren forse uitschieters vertonen. Over een lange periode bewegen de resultaten steeds weer naar het langjarig gemiddelde. Daarom is beleggen alleen voor u geschikt als u uw geld voor de aangegeven langere periode kunt missen.

6. Beleggen zonder timing van de beleggingsmarkten

Laag kopen, hoog verkopen. Het lijkt simpel, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Het voorspellen van een gunstig aan- of verkoopmoment, wordt aangeduid als ‘timing’. Uit onderzoek is gebleken dat beleggers vaak aan zelfoverschatting lijden en juist op verkeerde momenten transacties uitvoeren. Het alternatief is het volgen van een vooraf bepaalde strategie zonder daarbij specifiek in te zetten op stijgingen of dalingen. Het beleggingsbeleid van NNEK kent dan ook geen ruimte voor ‘timing’

7. Beleggen met voldoende spreiding

Een goed gespreide portefeuille in aandelen- en obligatiefondsen draagt bij aan de ontwikkeling van een stabiel rendement. Spreiding over deze beleggingscategorieën verkleint de risico’s, zonder dat het ten koste gaat van het rendement op lange termijn. Uw beleggingen worden internationaal gespreid. Bij uw beleggingen in obligatiefondsen, oftewel leningen aan landen of bedrijven, beperken wij valutarisico’s door voornamelijk in obligaties te beleggen die in euro’s zijn genoteerd.

8. Beleggen zonder emotie

Het toelaten van emotie is de grootste valkuil bij beleggen. Mensen zijn geneigd om te gaan beleggen wanneer de beurzen fors zijn gestegen; niet wanneer deze fors zijn gedaald. Wij houden het hoofd koel en blijven consequent vasthouden aan de vooraf ingenomen strategie en wijken daar niet van af.

9. Beleggen doet u onafhankelijk

Onafhankelijk beleggen is heel eenvoudig, maar in Nederland bijna niet voorhanden. Doordat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben, kunnen wij onafhankelijk blijven. Wij dienen geen andere belangen dan die van onze klanten en gaan voor hen altijd objectief naar de best presterende beleggingsfondsen op zoek. Dat zorgt al dertig jaar voor transparantie en tevreden klanten. Zij kunnen er op rekenen dat wij optimaal presterende fondsen voor hun portefeuille selecteren.

10. Beleggen is voor u te begrijpen

NNEK belegt alleen in producten die wij aan u kunnen uitleggen. Bij het toevertrouwen van uw vermogen aan een vermogensbeheerder is het voor u wel zo prettig om te weten waarin u daadwerkelijk belegt. Veel producten voegen namelijk, naar ons idee niets toe aan het reeds bestaande beleggingsaanbod.

Dit mag u verwachten:

Heldere afspraken

Altijd op de hoogte gehouden worden

Inzicht in de haalbaarheid van uw doelstelling

Een vermogensscheiding waardoor uw vermogen veilig is

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in en wij zullen z.s.m contact met u opnemen