Skip to main content

De informatie verzonden in onze e-mailberichten en alle met die e-mail meegezonden bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of het bedrijf waaraan deze zijn gericht en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de bedoelde ontvanger bent van deze e-mail is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenplatform niet toegestaan de informatie te gebruiken, te kopiëren of openbaar te maken aan derden. Als u niet de bedoelde ontvanger bent verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail te retourneren aan de verzender en deze e-mail en de meegezonden bijlagen, als ook eventuele kopieën daarvan, te verwijderen en te vernietigen.

Fondsenplatform is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, tekortkomingen of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden. Deze disclaimer bevestigt tevens dat onze e-mail is gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen.

Fondsenplatform is een beleggingsdienst van NNEK. NNEK is een handelsnaam van Noordnederlands Effektenkantoor B.V., statutair gevestigd te Heerenveen en ingeschreven in handelsregister KvK onder nr. 02017874.

“Mogen mijn kinderen wel van mijn vermogen studeren?”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in en wij zullen z.s.m contact met u opnemen