Skip to main content

Welkom

Fijn dat u onze website bezoekt. Van InsingerGilissen heeft u een brief met datum 13 oktober ontvangen met daarin informatie over uw beleggingen. In die brief legt InsingerGilissen uit waarom zij hun dienstverlening aan u moeten beëindigen en wat dit voor u betekent. In die brief stellen zij ook Fondsenplatform aan u voor als de partij die de dienstverlening aan u kan overnemen. InsingerGilissen en Fondsenplatform zijn al lang zakelijke partners van elkaar. Sinds 2014 heeft al een groot aantal klanten hun beleggingen die zij daarvoor bij InsingerGilissen aanhielden, voortgezet bij Fondsenplatform. Deze klanten beleggen nog steeds met volle tevredenheid bij Fondsenplatform.

Wij verwelkomen u ook graag als klant bij Fondsenplatform! Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over Fondsenplatform en onze dienstverlening. Hieronder ziet u daarom een overzicht van vragen die u wellicht heeft. Heeft u toch nog andere vragen? Dan vindt u via de onderste vraag/antwoordregel onze contactgegevens. Wij helpen u graag!

Wij wensen u veel succes toe bij uw belegging.

Theo Andringa                                Egbert Berkhoff
Directeur                                         Directeur

Tijdslijn overgang naar Fondsenplatform*

  • 13 oktober:            verzendatum brief van InsingerGilissen
  • 24 november:        start omzetting van uw beleggingen naar Fondsenplatform
  • 27 november:        verzenddatum welkomstbrief van Fondsenplatform met gebruikersnaam en passendheidstoets
  • 01 december:        officiële start van de relatie met Fondsenplatform

*Deze tijdslijn is onder voorbehoud. Wij zullen ons best doen deze steeds zo actueel mogelijk te houden, maar u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Vragen die u wellicht heeft

Wie is Fondsenplatform?

Fondsenplatform (www.fondsenplatform.nl) biedt beleggingsdiensten aan op het gebied van bemiddeling en bewaring van beleggingsfondsen. U kunt uw beleggingsopdrachten aan Fondsenplatform doorgegeven. Fondsenplatform zorgt voor de uitvoering en de vastlegging van deze beleggingsopdrachten. Via de beveiligde website van Fondsenplatform heeft u op ieder gewenst moment toegang tot uw beleggingsportefeuille en de informatie over de beleggingsfondsen waarin u belegt Fondsenplatform is een handelsnaam van NNEK (Noordnederlands Effektenkantoor B.V.; www.nnek.nl), statutair gevestigd te Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER, en ingeschreven bij de KvK onder nummer 02017874. NNEK heeft een ‘Vergunning beleggingsonderneming’ van de AFM (Autoriteit Financiële Markten), vergunningsnummer 14001587.

Wie is NNEK?

NNEK, voluit Noordnederlands Effektenkantoor B.V. (www.nnek.nl), is een beleggingsonderneming die actief is sinds 1 januari 1996. NNEK biedt vermogensbeheerdiensten aan. Fondsenplatform is een handelsnaam van NNEK. NNEK is statutair gevestigd te Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER, en ingeschreven bij de KvK onder nummer 02017874. NNEK heeft een ‘Vergunning beleggingsonderneming’ van de AFM (Autoriteit Financiële Markten), vergunningsnummer 14001587. NNEK is aangesloten bij KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; www.kifid.nl)

Wie is Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

U houdt uw beleggingsrekening aan bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro (www.stichtingnoordnederlandsebeleggersgiro.nl/). Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro  treedt op als een zogenaamde bewaarinstelling. Met bewaring van uw beleggingen in een speciaal daarvoor opgerichte beleggersgiro, wordt voorkomen dat uw vermogen met dat van NNEK wordt vermengd. Bij bijvoorbeeld een faillissement van NNEK behoort het vermogen aangehouden bij de beleggersgiro niet tot de faillissementsboedel van NNEK. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) ontvangt jaarlijks van de externe accountant van NNEK een zogenaamde Assurance rapportage waaruit de vermogensscheiding blijkt.

Wat is een beleggersgiro?

Via de beleggersgiro van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro kunt u beleggen in beleggingsfondsen. U houdt uw beleggingsrekening aan bij Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. U kunt beleggingsopdrachten aan Fondsenplatform doorgegeven. Fondsenplatform zorgt voor de uitvoering en de vastlegging van deze beleggingsopdrachten.

Hoe werkt beleggen via een beleggersgiro?

Een bijzonder kenmerk van een beleggersgiro is dat u niet alleen in een heel aandeel van een beleggingsfonds  kunt beleggen, maar ook in een deel daarvan. U kunt bijvoorbeeld beleggen in een heel aandeel (1,0000), maar ook in een half aandeel (0,5000). Op uw beleggingsrekening ziet u een beleggingsfonds altijd genoteerd in vier cijfers achter de komma.

Omdat u via de beleggersgiro in een deel van een beleggingsfonds kunt beleggen, kunt u niet alleen orders in hele aantallen aandelen opgeven, maar ook orders in euro’s. Fondsenplatform rekent het orderbedrag in euro’s dan om naar het aantal aandelen in vier cijfers achter de komma. Fondsenplatform houdt daarbij rekening met de kosten voor uw order. Zie hiervoor artikel 7 en 8 van de Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro.

Omdat u orders in euro’s kunt opgeven, kunt u ook periodiek beleggen voor een bepaald bedrag. Periodiek beleggen houdt in dat u dan bijvoorbeeld elke maand automatisch voor € 100,- een order bij Fondsenplatform opgeeft om beleggingsfondsen te kopen via de beleggersgiro. Omdat het gehele bedrag van €100,- wordt omgerekend naar het aantal aandelen in vier cijfers achter de komma, wordt het gehele bedrag van €100,- belegd, en staat er nooit geld op uw beleggingsrekening.

Welke dienstverlening biedt Fondsenplatform mij?

Bij Fondsenplatform belegt u op basis van execution only. Execution only is de naam voor dienstverlening waarbij u een product of dienst afneemt zonder advies. U belegt zelfstandig en u bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Fondsenplatform zorgt voor de bewaring van uw beleggingen en voor de uitvoering van de beleggingsopdrachten die u doorgeeft. Wij geven dus geen beleggingsadviezen.

U kunt in hetzelfde InsingerGilissen beleggingsfonds blijven beleggen waar u bij InsingerGilissen in belegde. De fondsbeheerder van het InsingerGilissen fonds blijft de beleggingen in het fonds beheren en blijft verantwoordelijk voor de prestaties van het fonds. De fondsmanager beslist bijvoorbeeld in welke aandelen of obligaties het fonds belegt.

Omdat u belegt op basis van execution only kunt u als u dat wilt, ook besluiten om (deels) anders te beleggen. Fondsenplatform biedt een verscheidenheid van fondsen aan waaruit u kunt selecteren.

Hoe kan ik straks mijn beleggingen inzien?

U ontvangt begin oktober van ons een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen op het beveiligde deel van de website van Fondsenplatform. Wij noemen dat uw klantportaal. Daar kunt u uw beleggingen volgen, uw rapportages en documenten inzien en downloaden, en opdrachtformulieren vinden. Het wachtwoord kunt u aanpassen naar een persoonlijk door u gekozen wachtwoord.

Wat wordt het nieuwe nummer van mijn beleggingsrekening?

Het nummer van uw beleggingsrekening ontvangt u begin oktober per brief, samen met u gebruikersnaam. Uw wachtwoord ontvangt u apart en kunt u aanpassen naar een persoonlijk door u gekozen wachtwoord.

Hoe kan ik straks extra geld inleggen op mijn beleggingsrekening?

U legt geld in op uw Fondsenplatformbeleggingsrekening vanaf uw tegenrekening. U kunt alleen bedragen inleggen van uw tegenrekening. Er geldt geen minimum bedrag bij inleggen.

U kunt op twee manieren geld inleggen op uw beleggingsrekening:

  1. Via iDEAL: u kunt makkelijk en snel geld inleggen via uw klantportaal. U vindt de iDEAL-button op de homepagina van uw klantportaal.
  2. Via een overboeking naar de bankrekening van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro onder vermelding van het nummer van uw Fondsenplatformbeleggingsrekening en uw naam. Het bankrekeningnummer van Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro vindt u straks op uw klantportaal via het menu ‘Account’ en dan ‘Formulieren’. Daar vindt u het formulier ‘Geld inleggen’.

Fondsenplatform rekent een orderbedrag in euro’s om naar het aantal te kopen aandelen in vier cijfers achter de komma. Fondsenplatform houdt daarbij rekening met de kosten voor uw order. Zie hiervoor artikel 7 van de Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro.

Wilt u maandelijks of per kwartaal geld inleggen? Kies dan voor periodiek beleggen via een automatische incasso. Gebruik daarvoor het opdrachtformulier voor periodiek inleggen. Ook dit formulier vindt u straks op het klantportaal via het menu ‘Account’ en dan ‘Formulieren’.

Wat bedoelt Fondsenplatform met een tegenrekening?

Een tegenrekening is een betaalrekening, met exact dezelfde tenaamstelling als uw beleggingsrekening, in euro bij een Nederlandse bank met een Nederlandse IBAN. U kunt alleen vanaf uw tegenrekening geld inleggen op uw beleggingsrekening. Bedragen die u opneemt uit uw beleggingsrekening maken wij altijd over naar uw tegenrekening.

Een vaste tegenrekening op uw naam zorgt voor extra veiligheid. Als geld van uw beleggingsrekening alleen naar uw vaste tegenrekening overgeschreven kan worden, kunnen hackers niet zomaar uw geld naar hun eigen rekening overmaken. U moet dus goed controleren of wij over uw juiste tegenrekening beschikken en veranderingen in uw tegenrekening direct aan ons doorgeven.

Als wij niet over het nummer van uw tegenrekening beschikken, zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen nooit telefonisch om het nummer van uw tegenrekening vragen. Zie ook artikel 6 van de Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro voor meer informatie.

Waarom moet ik een passendheidstoets afleggen?

InsingerGilissen beheerde uw vermogen via een fondsstructuur. InsingerGilissen heeft de geschiktheid van het betreffende beleggingsfonds voor u beoordeeld. Als u klant wordt van Fondsenplatform is Fondsenplatform als gereguleerde financiële instelling verplicht een passendheidstoets uit te voeren voor complexe financiële instrumenten. De toezichthouder ziet het InsingerGilissen beleggingsfonds waar u in belegt als een complex financieel instrument.

De toets is bedoeld om uw kennis en/of ervaring te beoordelen met betrekking tot het beleggen in beleggingsfondsen. Beleggen in beleggingsfondsen zonder voldoende kennis en/of ervaring leidt tot een verhoogd risico op verlies.

Slaagt u niet voor de passendheidstoets, dan kunt u het een tweede of derde keer opnieuw proberen. Uw beleggersrekening blijft altijd beschikbaar.

Begin oktober ontvangt u de passendheidstoets samen met onze brief met uw rekeningnummer en gebruikersnaam.

Wilt u de passendheidstoets eerder zien en invullen? Klik dan hier voor de actuele passendheidstoets.

Wat zijn de kosten die ik aan Fondsenplatform ga betalen?

U betaalt Fondsenplatform kosten voor uw beleggingsrekening (€20,- per jaar) en het administreren van uw beleggingsrekening (0,45% over de waarde van uw beleggingen met een maximum van €1.750,- per jaar). Deze kosten worden op kwartaalbasis vooraf geïncasseerd van uw beleggingsrekening. Daarnaast betaalt u ons kosten voor het verrichten van transacties (0,25% over het aan- of verkoopbedrag met een maximum van €150,- per fondsregel).

Conform artikel 11 van het Reglement Fondsenplatform Beleggingsrekening worden jaarlijkse (toezicht)kosten doorbelast.

Fondsenplatform ontvangt geen vergoedingen van derden. Zie ook artikel 14 van de Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro.

Naast de kosten die u Fondsenplatform betaalt, wordt door de beheerder van het InsingerGilissen beleggingsfonds waarin u belegt ook kosten in rekening gebracht voor het beheer van het fonds. Dit is niet verandert. Deze kosten betaalt u niet rechtstreeks aan de beheerder van het fonds, maar worden, zoals altijd het geval was, in mindering gebracht op het rendement van het fonds. Dit blijft exact gelijk aan de situatie waarin u het fonds op een beleggingsrekening bij InsingerGilissen aanhield.

Blijf ik in hetzelfde InsingerGilissen beleggingsfonds beleggen?

Ja, u kunt in hetzelfde InsingerGilissen beleggingsfonds blijven beleggen als u dat wilt. Informatie over dit fonds kunt u vinden op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/beheerstrategie-nv.

Omdat u belegt op basis van execution-only kunt u als u dat wilt, ook besluiten om (deels) anders te beleggen. Fondsenplatform biedt een verscheidenheid van fondsen aan waaruit u kunt selecteren.

Begin oktober ontvangt u van ons een brief met uw rekeningnummer en gebruikersnaam. Apart ontvangt u een bijbehorend wachtwoord.  Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen via www.fondsenplatform.nl. Daar kunt u uw beleggingen zien en zult u zien dat u in hetzelfde InsingerGilissen beleggingsfonds belegt als daarvoor.

Als u bent ingelogd op uw klantportaal en op een fondsnaam in uw portefeuille klikt, tonen wij u detailinformatie over het fonds waarin u belegt.

Wat gebeurt er met het dividend dat ik ontvang?

Wanneer een fonds waarin u belegt dividend in contanten uitkeert, dan herbeleggen wij dat dividend kosteloos voor u in datzelfde fonds.

Hoe kan ik straks geld opnemen uit mijn beleggingsrekening?

U kunt Fondsenplatform opdracht geven om geld naar uw tegenrekening over te boeken. U kunt u niet alleen orders in hele aantallen aandelen opgeven, maar ook orders in euro’s. Fondsenplatform rekent het orderbedrag in euro’s dan om naar het aantal te verkopen aandelen in vier cijfers achter de komma. Fondsenplatform houdt daarbij rekening met de kosten voor uw order.

Zie hiervoor artikel 8 van de Voorwaarden Noordnederlandse Beleggersgiro.

Ik lees op jullie website over een financieel adviseur of beleggingsadviseur. Wat houdt dit in?

Fondsenplatform geeft geen fiscaal- of beleggingsadvies. Daarvoor kunt u terecht bij een vermogensbeheerder, onafhankelijk financieel of beleggingsadviseur. In principe kunnen klanten alleen een beleggingsrekening aanhouden bij Fondsenplatform als zij gebruikmaken van een vermogensbeheerder, financieel of beleggingsadviseur. InsingerGilissen trad op als uw vermogensbeheerder. Daar stoppen zij mee. U kunt gewoon klant bij ons worden ook al heeft u op dit moment geen beleggingsadviseur/vermogensbeheerder aan uw zijde.

Onze overtuiging is dat een financieel of beleggingsadviseur een absolute meerwaarde heeft bij het bereiken van uw financiële en beleggingsdoelen. Fondsenplatform is daarbij onafhankelijk en ontvangt of betaalt geen vergoedingen aan een financieel of beleggingsadviseur. U leest meer over de toegevoegde waarde van een adviseur via https://www.fondsenplatform.nl/adviseursovertuigingen/

Wij helpen u graag bij het vinden van een onafhankelijk financieel of beleggingsadviseur. Neemt u daarvoor contact met ons op. Via de onderste vraag/antwoordregel op deze webpagina vindt u onze contactgegevens.

Ik heb nog andere vragen. Hoe kan ik contact met Fondsenplatform opnemen?

Als u nog vragen heeft die wij hierboven niet hebben kunnen beantwoorden, dan kunt u ons als volgt bereiken:

Als u contact met ons opneemt, dan raden wij u aan om te melden dat u uw beleggingsrekening voorheen bij InsingerGilissen aanhield.

“Kunnen mijn kinderen wel van mijn vermogen studeren?”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in en wij zullen z.s.m contact met u opnemen